In bài viết

Thi công theo thiết kế điều chỉnh mà không thẩm định sẽ bị phạt

(Chinhphu.vn) - Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt và tổ chức thi công xây dựng theo thiết kế điều chỉnh mà không thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong trường hợp có yêu cầu thẩm định điều chỉnh là hành vi vi phạm, phải bị xử phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

04/02/2022 07:02

Ông Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) đề nghị được giải đáp thắc mắc sau: Hạng mục công trình đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã lập bản vẽ thi công và tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình, trong đó có một số hạng mục công trình có thiết kế bản vẽ thi công và thi công khác với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Các sai khác này không được chủ đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục điều chỉnh trước khi duyệt thiết kế bản vẽ thi công và thi công.

Hiện nay, các hạng mục có sai khác giữa thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế kỹ thuật đã thi công xong và chủ đầu tư lập thiết kế kỹ thuật điều chỉnh trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

Ông Tùng hỏi, các hạng mục có thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt nêu trên và đã được thi công xong thì chủ đầu tư có được phép thực hiện công tác điều chỉnh thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt hay không?

Cơ quan có thẩm quyền có được phép thẩm định thiết kế điều chỉnh thuộc thẩm quyền của mình đối với các hạng mục công trình đã thi công xong hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt và tổ chức thi công xây dựng theo thiết kế điều chỉnh mà không thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong trường hợp có yêu cầu thẩm định điều chỉnh là hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng, phải bị xử phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Sau khi hoàn thành thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh theo quy định.

Chinhphu.vn