In bài viết

Thi sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 680/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".

28/03/2022 15:41
Thi sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật  - Ảnh 1.

Tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"

Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Đồng thời, tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Lễ phát động cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2022. Ban Tổ chức chính thức nhận bài dự thi từ tháng 5 đến hết ngày 30/9/2022. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2022.

Để chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra thành công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa thực hiện đăng tải thể lệ cuộc thi; tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử và trên các ấn phẩm báo chí; cập nhật đầy đủ, liên tục thông tin về cuộc thi đến toàn thể nhân dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp phổ biến, thông tin rộng rãi về cuộc thi bằng các cách thức phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tổ chức thông tin, giới thiệu về cuộc thi và động viên, khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia cuộc thi./.