In bài viết

Thí sinh khuyết tật nặng thuộc đối tượng ưu tiên nào?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Trịnh Mạnh Quát (Nghệ An) hỏi: Tôi là người khuyết tật nặng, vậy tôi thuộc đối tượng ưu tiên nào khi xét tuyển đại học, cao đẳng?

27/07/2016 14:02
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, đối tượng "Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện" thuộc nhóm đối tượng 07.

Chinhphu.vn