In bài viết

Thí sinh tự do có được cộng điểm khuyến khích?

(Chinhphu.vn) - Thí sinh Lê Khắc Chung (Tây Ninh) hỏi: Thí sinh tự do có Chứng chỉ A tin học, B Anh văn thì khi thi để xét tốt nghiệp THPT có được cộng điểm khuyến khích không?

27/03/2017 11:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Quy chế thi THPT Quốc gia quy định: "Học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian học cấp THPT được cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ" vào điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các điểm khuyến khích khác được quy định trong Quy chế thi (nếu có) được cộng vào điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chinhphu.vn