In bài viết

Thiết kế công trình điện cấp IV có cần chứng chỉ hành nghề?

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Ngọc Thành (Quảng Ngãi) hỏi, cá nhân thực hiện thiết kế đường dây và trạm biến áp các công trình cấp IV có cần chứng chỉ hành nghề hay không? Nếu có thì nộp hồ sơ thi chứng chỉ ở đâu, đơn vị nào trực tiếp tiếp nhận?

13/10/2023 07:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 20 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định về lĩnh vực thiết kế cơ - điện công trình không còn loại trừ đối với công trình đường dây và trạm biến áp.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ - điện công trình được quy định tại Điều 64 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.

Chinhphu.vn