In bài viết

Thiếu tướng Tô Ân Xô được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an

(Chinhphu.vn) - Tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội đã bầu trực tiếp Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an.

31/08/2020 13:35

Sáng 31/8, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Đảng bộ Công an Trung ương chọn chỉ đạo thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã làm tốt chức năng tham mưu, điều phối, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Bên cạnh đó, Đảng Bộ Văn phòng Bộ Công an đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự; thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác của các cơ quan tham mưu trong CAND; là đầu mối của Bộ Công an quan hệ chính thức với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật…và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao phó…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tham mưu trong tình hình mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xác định rõ những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới.


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gắn với phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" và phong trào "Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND".

Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và xác định rõ rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ đã chọn.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, coi trọng công tác cán bộ, quản lý cán bộ và bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, ngay từ các khâu tuyển dụng, biên chế, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng người, đúng việc, đáp ứng với nhu cầu của sự cần thiết một cách dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an cũng cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, nắm vững những quan điểm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để rồi từ đó chủ động làm tốt công tác tham mưu đề xuất, quan hệ, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

"Các đồng chí cần tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu mang tầm chiến lược và sách lược, dài hạn và trung hạn, sắc bén và nhạy bén, đúng nhưng phải kịp thời, hiệu quả thiết thực", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

Đại hội đã bầu trực tiếp Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an.

Theo đồng chí Thứ trưởng, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an cũng cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xây dựng chính phủ điện tử, từ đó có thể thông tin và truy cập cung cấp thông tin nhanh, chất lượng và chính xác, đảm bảo tuyệt đối bí mật và an toàn.

* Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội đã bầu trực tiếp Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an./.