In bài viết

Thợ hồ có thêm thu nhập khác không đủ điều kiện hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Sơn Đĩnh Viên Linh là thợ hồ, vợ ông phụ hồ, đang thường trú tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Chính sách hỗ trợ người lao động đến nay ông chưa được hưởng, hồ sơ của ông bị trả lại. Ông đề nghị được giải thích về vấn đề này.

16/11/2021 07:02

UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu trả lời vấn đề này như sau:

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của Tổ kiểm tra, xác minh các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Tổ 162) thì ông Sơn Đĩnh Viên Linh làm thợ hồ tại địa phương và vợ ông là phụ hồ nhưng không làm thường xuyên.

Ngoài công việc thợ hồ, gia đình ông Linh còn có nguồn thu nhập khác trên mức quy định tại Quyết định số 310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liệu nên không đủ điều kiện hỗ trợ.

Qua trao đổi với Tổ 162 thì gia đình ông Linh thống nhất theo nội dung trên và không yêu cầu, thắc mắc các chế độ hỗ trợ về sau.

Chinhphu.vn