In bài viết

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Hoàng Hùng có hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống khóa thẻ từ. Theo hợp đồng, ngay khi tập kết khóa thẻ từ đến địa điểm thi công (chưa bàn giao hàng hóa, chưa lắp đặt), khách hàng sẽ thanh toán 60% giá trị hợp đồng và công ty xuất hóa đơn tương ứng cho khoản tiền này.

22/03/2021 09:02

Bên cạnh đó, việc lắp đặt khóa thẻ từ là một phần quan trọng để khách hàng có thể sử dụng hàng hóa này. Ông Hùng hỏi, công ty ông có phải ghi nhận khoản tiền này vào doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong kỳ để thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu không ghi nhận vào doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thì công ty có thể ghi nhận khoản tiền mà khách hàng trả như thế nào?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

Trường hợp doanh nghiệp chưa bàn giao hàng hóa, chưa thực hiện dịch vụ lắp đặt cho khách hàng theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết thì chưa xác định doanh thu để tính thu nhập doanh nghiệp.

Chinhphu.vn