In bài viết

Thời gian công ty thực hiện “3 tại chỗ” công nhân có được trợ cấp?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Lưu Thị Thu (Hà Nội), từ cuối tháng 7 đến ngày 23/9/2021, do thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg nên bà không đi làm được và cũng không được đóng bảo hiểm. Trong thời gian đó dù công ty vẫn hoạt động và thực hiện “3 tại chỗ” cho công nhân, nhưng người không đi làm được công ty tính là nghỉ việc riêng.

09/03/2022 09:02

Bà Thu hỏi, công ty bà có làm trợ cấp hưởng thất nghiệp cho lao động theo Quyết định số 23/2021QĐ/TTg được không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/72021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ như sau:

"Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động".

Căn cứ quy định, trường hợp của bà Thu không đủ điều kiện để được áp dụng theo Điều 17 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn