In bài viết

Thời gian đóng, mở thầu có thể trùng nhau?

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Thế Nhật (Hải Phòng) hỏi, hồ sơ mời thầu có thời điểm đóng thầu và mở thầu trùng nhau thì có vi phạm Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

31/01/2019 08:02

Ông Nhật cũng muốn biết, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) sử dụng phương pháp giá đánh giá có phù hợp với Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 14Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 1 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu.

Đối với vấn đề của ông Nhật, việc quy định thời điểm mở thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, việc quy định thời điểm mở thầu trùng với thời điểm đóng thầu là không vi phạm quy định của pháp luật đấu thầu.

Liên quan đến phương pháp giá đánh giá, Điểm a, Khoản 2, Điều 39 Luật Đấu thầu quy định phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình.

Chinhphu.vn