In bài viết

Thời gian được tính là đã đóng BHXH đối với cán bộ xã

(Chinhphu.vn) – Ông Chu Viết Tân (Quảng Ninh) là Phó Ban Tài chính xã từ tháng 2/1992 đến tháng 12/1997. Từ tháng 1/1998 đến tháng 3/2002, ông là kế toán ngân sách xã. Từ 4/2002 đến nay, ông làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND xã.

08/11/2019 07:02

Cán bộ xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định  09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí thì được tính là thời gian đã đóng BHXH

Ông Tân hỏi, thời gian ông làm Phó Ban Tài chính xã từ tháng 2/1992 đến tháng 12/1997 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì “cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH”.

Vì vậy, ông Tân lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) kèm theo: Hồ sơ, lý lịch gốc của cá nhân; các giấy tờ liên quan chứng minh thời gian làm việc ở xã (danh sách, Quyết định phân công, Quyết định hưởng sinh hoạt phí…) nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn