In bài viết

Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày thực tế bị mất việc

(Chinhphu.vn) – Bà Mai Thị Điệp là lao động tự do, trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vì dịch, bà không thể đi làm được và cũng không thấy được nhận hỗ trợ. Bà hỏi, gói hỗ trợ COVID-19 đợt 2 tại TP. Vũng Tàu đã có chưa? Bà đề nghị chính quyền địa phương xem xét và giải quyết cho bà.

30/11/2021 09:02

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày/người, thời gian hỗ trợ tính theo số ngày làm việc thực tế của người lao động bị mất việc làm, nhưng không quá 3.500.000 đồng. Mức hỗ trợ căn cứ vào thời gian mất việc người lao động khai trong đơn đề nghị hỗ trợ.

Trường hợp bà vẫn bị mất việc làm và chưa nhận đủ 3.500.000 đồng, đề nghị bà liên hệ UBND phường 10 để được hướng dẫn thêm.

Chinhphu.vn