In bài viết

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn A có thời gian tham gia quân đội 4 năm 8 tháng (3/1981-10/1985), cấp bậc Hạ sỹ, chức vụ A Phó. Tháng 10/1985, ông có quyết định chuyển ngành, học tại trường sư phạm 2 năm 10 tháng (11/1985-8/1988). Ông A làm giáo viên từ tháng 9/1988 đến tháng 8/2021.

09/09/2022 11:02

Bà Bùi Thị Sinh (Nghệ An) hỏi, trường hợp ông Nguyễn Văn A nêu trên có được tính thời gian 4 năm 8 tháng trong quân đội để làm căn cứ tính % phụ cấp thâm niên nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo gồm thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Từ tháng 3/1981 đến tháng 10/1985 (4 năm 8 tháng), ông Nguyễn Văn A đi bộ đội nhưng chưa đủ thời gian được tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Do đó, thời gian này ông A không được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Chinhphu.vn