In bài viết

Thời gian làm ở Phòng GDĐT có được tính phụ cấp thâm niên?

(Chinhphu.vn) – Ông Đinh Công Định công tác tại trường THCS Mường Nhé, tỉnh Lai Châu từ tháng 9/2003, sau đó được biệt phái làm cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện từ tháng 5/2004 đến tháng 8/2007, giữ nguyên các chế độ đang hưởng. Tháng 9/2017, ông Định chuyển về trường Tiểu học 19/5, tỉnh Sơn La.

28/11/2018 11:02

Vừa qua, BHXH Mộc Châu yêu cầu huyện Mường Nhé không tính hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian ông Định công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ông Định hỏi, việc không tính  phụ cấp thâm niên trong thời gian ông công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo có đúng không và căn cứ theo văn bản nào?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Điều 1, Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định: “Đối tượng được tính thâm niên là giáo viên đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên”.

Theo dữ liệu do cơ quan BHXH hiện đang quản lý, ông Đinh Công Định có thời gian từ tháng 5/2004 đến tháng 1/2007 (33 tháng) là cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ông không phải giáo viên trực tiếp giảng dạy nên không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Ông Định cần liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, BHXH huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để xem xét ban hành Quyết định điều chỉnh chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

Chinhphu.vn