In bài viết

Thời gian làm phụ trách có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hùng Anh (Bà Rịa-Vũng Tàu) công tác tại Trung tâm y tế huyện. Trong thời gian chờ bổ nhiệm lại chức vụ trưởng khoa, lãnh đạo đơn vị có ra quyết định cho ông Hùng Anh làm phụ trách khoa. Kể từ thời điểm đó ông không được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm.

19/06/2021 07:02

Ông Hùng Anh hỏi, thời gian ông làm phụ trách có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Đối tượng hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo được quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc được quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, đề nghị ông Nguyễn Hùng Anh nghiên cứu quy định tại Thông tư số 02/2005/TTBNV và Thông tư số 05/2005/TT-BNV nêu trên để biết và có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chinhphu.vn