In bài viết

Thời gian làm việc thực tế là thời gian có đóng BHXH bắt buộc

(Chinhphu.vn) - Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp là thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo đúng quy định của pháp luật.

18/10/2021 09:02

Bà Ma Thị Thuyền (Tuyên Quang) là đội viên Đề án 500, từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2020 công tác tại UBND xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang theo hợp đồng lao động kỳ hạn 5 năm. Đến ngày 10/8/2020, hợp đồng lao động hết thời hạn, bà tiếp tục được UBND huyện Lâm Bình ký hợp đồng không thời hạn kể từ ngày 11/8/2020 và tiếp tục công tác tại UBND xã Thổ Bình.

Thời điểm tháng 8/2015 khi bà Thuyền công tác tại UBND xã Thổ Bình thì xã không thuộc danh sách các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Đến năm 2017, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì xã mới thuộc danh sách các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Bà Thuyền hỏi, bà có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6, Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó, tại Điều 13 Nghị định này đã quy định cụ thể thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp (thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo đúng quy định của pháp luật).

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Ma Thị Thuyền liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh là Sở Nội vụ để được giải đáp.

Chinhphu.vn