In bài viết

Thời gian nghỉ không lương có được đóng BHYT hộ gia đình?

(Chinhphu.vn) – Bà Mai Thị Thanh An (Khánh Hòa) đóng BHXH tại trường học. Bà An đang mang thai. Do gặp vấn đề về sức khỏe, bà xin nghỉ không hưởng lương vài tháng, và thẻ BHYT của bà bị dừng đóng. Bà An hỏi, bà muốn tiếp tục tham gia BHYT theo hộ gia đình có được không?

13/04/2024 08:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp người lao động đang giao kết hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc) mà không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, đồng thời không có căn cứ để trích đóng BHYT.

Pháp luật BHYT hiện hành không có quy định đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động và người lao động đóng mà nghỉ việc không hưởng lương được tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Chinhphu.vn