In bài viết

Thời gian nghĩa vụ công an có được tính hưởng phụ cấp thâm niên?

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Quang Thịnh (Quảng Nam) tham gia nghĩa vụ công an từ tháng 2/2011 đến tháng 3/2014. Tháng 10/2014, ông dự thi và trúng tuyển vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Ông Thịnh hỏi, ông có được giữ thâm niên liên tục từ lúc nhập ngũ hay không? Nếu được thì theo quy định nào?

30/12/2020 07:02

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 54/2014/TT-BCA ngày 30/10/2014 của Bộ Công an quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề trong Công an nhân dân (CAND):

“Các trường hợp được cộng thời gian công tác để tính hưởng phụ cấp thâm niên khi có đủ 5 năm (60 tháng) công tác trong CAND:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong CAND; sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân (QĐND) đã được thực hiện chế độ xuất ngũ (trừ trường hợp xuất ngũ do vi phạm kỷ luật), chuyển ngành sau đó được tuyển vào công tác trong CAND thì được cộng thời gian trước đây công tác trong QĐND hoặc trong CAND để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Trường hợp được tuyển trở lại công tác trong CAND nhưng chưa hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ hoặc cá nhân nộp lại khoản trợ cấp xuất ngũ đã được hưởng thì được cộng thời gian trước đây công tác trong CAND, QĐND để tính hưởng phụ cấp thâm niên (không phải chờ sau 5 năm công tác trong CAND mới được cộng để hưởng phụ cấp thâm niên)”.

Như vậy, trường hợp của ông Trần Quang Thịnh, nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ từ tháng 2/2011 đến tháng 3/2014 thì xuất ngũ. Sau đó, đến tháng 10/2014, ông dự thi và trúng tuyển Trung cấp Cảnh sát nhân dân V nên việc xác định thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

- Nếu ông nộp lại khoản trợ cấp đã được hưởng trước khi xuất ngũ trong thời gian không quá 1 năm (12 tháng) kể từ ngày quyết định xuất ngũ có hiệu lực và đã nộp khoản tiền này thì việc tính thời gian công tác để hưởng phụ cấp thâm niên được xác định kể từ khi nhập ngũ (tháng 2/2011) nhưng phải trừ thời gian xuất ngũ (từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014).

- Nếu ông không nộp lại khoản trợ cấp đã được hưởng trước khi xuất ngũ thì phải sau 5 năm công tác, kể từ khi trúng tuyển vào Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (đến tháng 10/2019), ông mới được cộng thời gian nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ (từ tháng 2/2011 đến tháng 3/2014) để hưởng phụ cấp thâm niên.

Chinhphu.vn