In bài viết

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra

(Chinhphu.vn) - Ông Dương Văn Vinh (tỉnh Tuyên Quang) từng làm giáo viên, hưởng phụ cấp thâm niên 8%. Năm 2013-2015, ông chuyển công tác sang Chi cục Bảo vệ thực vật, không được hưởng thâm niên nghề. Năm 2016, ông chuyển về Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

21/03/2017 17:45

Tháng 9/2016, ông Vinh được bổ nhiệm thanh tra viên. Ông hỏi, ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nghề không hay thời gian hưởng phụ cấp này của ông phải tính lại từ khi được bổ nhiệm thanh tra viên?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề ông Vinh hỏi như sau:

Theo thông tin ông Vinh cung cấp, ông đã được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên, vậy chế độ phụ cấp thâm niên nghề của ông được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

Thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề của ông cũng được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC nêu trên.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết cụ thể.

Chinhphu.vn