In bài viết

Thời gian trong quân đội có được cộng nối không?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Thắng (TP. Hà Nội) làm việc tại Sở Thể dục thể thao Hà Nội từ năm 1991, đến tháng 3/1994 ông được gọi nhập ngũ theo cơ quan đến tháng 6/1996 hoàn thành nghĩa vụ trở về cơ quan tiếp tục làm việc đến nay.

02/07/2018 10:02

Ông Thắng chỉ được tính thời gian đóng BHXH từ 1/1997 đến nay, sau thời gian đi bộ đội về. Ông Thắng hỏi, ông có được tính thời gian đóng BHXH 2 năm trong quân ngũ  không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ông Thắng có thời gian xuất ngũ tháng 6/1996, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 9, Điều 23, Chương VI Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 thay thế Nghị định số 153/2013/NĐ-CP (xuất ngũ sau ngày 15/12/1993).

Vì vậy, thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 3/1994 đến tháng 6/1996 của ông không được ghi nhận thời gian công tác để hưởng BHXH.

 Chinhphu.vn