In bài viết

Thời gian trước khi phục viên có được cộng nối để hưởng chế độ hưu?

(Chinhphu.vn) – Ông Nhữ Đình Tân (Đồng Nai) nhập ngũ tháng 8/1978. Tháng 2/1979, ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu tại tỉnh Lạng Sơn. Tháng 7/1979, ông được cử đi học lớp sĩ quan. Tháng 7/1982, ông ra trường và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

09/08/2021 08:02

Tháng 4/1989, ông Tân được cử đi lao động hợp tác tại CHDC Đức. Do biến động nên tháng 10/1990, ông về nước trước thời hạn. Sau khi về nước, ông không xin chuyển ngành được nên được giải quyết chế độ phục viên.

Từ tháng 10/1992 đến nay công tác tại xã, đóng BHXH được 15 năm, nhưng nay đã đủ 60 tuổi. Ông Tân hỏi ông có được cộng nối thời gian ở quân đội để được hưởng chế độ hưu trí không (ông chưa hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg)?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 6 Điều 123 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp 1 lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.

Tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: Quân nhân, công an nhân dân được cử đi hợp tác lao động, khi về nước được giải quyết phục viên, xuất ngũ về địa phương trước ngày 15/12/1993, sau đó tham gia BHXH bắt buộc mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại các văn bản nêu tại Khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ) thì được cộng nối thời gian công tác trước khi đi hợp tác lao động với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH. Thời gian đi hợp tác lao động nếu chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần thì được tính hưởng BHXH.

BHXH Việt Nam thông tin đến ông nội dung quy định của chính sách pháp luật về BHXH để ông nắm được. Đề nghị ông chuyển hồ sơ để người sử dụng lao động cung cấp tới cơ quan BHXH để được xem xét, trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn