In bài viết

Thời hạn của hợp đồng lao động không vượt quá giấy phép lao động

(Chinhphu.vn) - Theo quy định thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thoả thuận có thể giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

23/11/2021 09:02

Trước đây công ty của bà Nguyễn Hồng Hạnh (TPHCM) áp dụng chính sách ký kết hợp đồng lao động nước ngoài giống như với lao động Việt Nam, ký kết 2 hợp đồng có thời hạn, hợp đồng thứ 3 sẽ là hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thì thời hạn hợp đồng phải tuân theo thời hạn giấy phép lao động, nghĩa là chỉ có thể ký thời hạn 2 năm.

Bà Hạnh hỏi, những trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động vô thời hạn với người lao động nước ngoài, công ty phải giải quyết ra sao?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Bộ luật Lao động thì thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thoả thuận có thể giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Như vậy, trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động thì thời hạn của hợp đồng lao động phải phù hợp với thời hạn của giấy phép lao động

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 156 Bộ luật Lao động thì giấy phép lao động hết hiệu lực khi nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp. 

Chinhphu.vn