In bài viết

Thời hạn giải quyết thủ tục gộp sổ BHXH

(Chinhphu.vn) – Ngày 9/6, ông Nguyễn Đăng Việt làm thủ tục gộp sổ BHXH tại BHXH huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngày hẹn trả kết quả là 23/6, tuy nhiên đã quá ngày hẹn ông vẫn chưa nhận được thông tin giải quyết. Ông Việt đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của ông.

07/07/2022 08:02

Về vấn đề này, BHXH huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Ngày 9/6/2022, BHXH Đô Lương tiếp nhận hồ sơ đề nghị gộp sổ BHXH của ông Nguyễn Đăng Việt. Trong quá trình xử lý hồ sơ của ông Việt, BHXH huyện Đô Lương phát hiện một số vấn đề cần phối hợp xác minh thông tin đóng BHXH ở ngoại tỉnh (tỉnh Đồng Nai). 

Căn cứ Mục 2 Điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; thời hạn giải quyết được quy định như sau: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

BHXH huyện Đô Lương đã thông báo với ông Nguyễn Đăng Việt về tình trạng hồ sơ, đến ngày 29/6/2022, ông Nguyễn Đăng Việt đã nhận được sổ BHXH mới. Như vậy, BHXH huyện Đô Lương đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của ông Nguyễn Đăng Việt theo đúng thời hạn quy định.

Chinhphu.vn