In bài viết

Thời hạn nhận hỗ trợ khi nộp hồ sơ qua ứng dụng VssID

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Học (Thanh Hóa) đăng ký đề nghị chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 qua ứng dụng VssID và có nhận thông báo hồ sơ đã được xử lý. Nhưng đã qua 2 ngày ông chưa nhận được tiền hỗ trợ. Ông Học đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

07/12/2021 10:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động” .

Vì vậy, cơ quan BHXH sẽ chi trả hỗ trợ cho ông trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của ông.

Chinhphu.vn