In bài viết

Thôi việc mà chưa nghỉ phép thì được thanh toán bằng tiền

(Chinhphu.vn) – Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 114 Bộ Luật lao động, người lao động do thôi việc mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

11/04/2017 07:20

Tháng 2/2017 bà Trương Thị Tú (TP. Hải Phòng) có Quyết định tiếp nhận viên chức, ký hợp đồng làm việc và hưởng lương với 1 đơn vị sự nghiệp công lập. Do vẫn còn ngày nghỉ phép tại đơn vị cũ là công ty cổ phần, nên đến hết tháng 2/2017, bà Tú mới chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị cũ. Như vậy, tháng 2/2017, bà hưởng lương tại 2 nơi, một nơi là lương viên chức do đơn vị mới trả, một nơi là lương do doanh nghiệp cũ trả. Bà Tú hỏi, bà có phải trả lại lương tháng 2/2017 do đơn vị sự nghiệp đã chi không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp bà Trương Thị Tú, tháng 2/2017 có quyết định tiếp nhận viên chức và ký hợp đồng làm việc với 1 đơn vị sự nghiệp công lập, trên thực tế bà Tú đã làm việc tại đơn vị sự nghiệp từ tháng 2/2017 thì việc nhận tiền lương tại đơn vị sự nghiệp đó từ tháng 2/2017 là đúng quy định, không phải trả lại đơn vị.

Theo bà Tú phản ánh, thực tế từ tháng 2/2017 bà Tú không làm việc tại đơn vị cũ (là doanh nghiệp), nhưng do còn ngày nghỉ phép (ngày nghỉ hàng năm) chưa nghỉ, nên đến hết tháng 2/2017 bà mới chấm dứt hợp đồng lao động để nhận tiền lương của những ngày nghỉ phép đó.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 114 Bộ Luật lao động, người lao động do thôi việc mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Bà Tú có thể đề nghị đơn vị cũ làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 31/1/2017. Khoản tiền bà Tú đã nhận từ việc thanh toán ngày nghỉ phép không phải trả lại đơn vị cũ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.