In bài viết

Thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc diễn ra vào chiều 15/11. Nghị quyết khẳng định, sau 21 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

15/11/2022 15:44
Thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc diễn ra vào chiều 15/11 - Ảnh: VGP/Hải Liên

Nghị quyết được thông qua nêu rõ, tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 6 luật: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thanh tra, Luật Dầu khí, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Thông qua 13 nghị quyết: Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 

Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sang kỳ họp kế tiếp kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự.

Về công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đẩy mạnh triển khai thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định rõ trách nhiệm, đề cao kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng pháp luật, triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư, tài chính, tài sản, đất đai, xây dựng cơ bản thông qua đấu thầu, đấu giá; quản lý thuế; giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động; công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông...

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội; có giải pháp hạn chế phát sinh vi phạm và tội phạm trong một số lĩnh vực nổi lên trong thời gian qua; khẩn trương tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực thi hành; chỉ đạo UBND, chủ tịch UBND các cấp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trong tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.

Thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV - Ảnh 2.

Nghị quyết khẳng định, sau 21 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV - Ảnh: VGP/Hải Liên

Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục bất cập, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Nghiên cứu, rà soát các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để tháo gỡ vướng mắc, nhất là về trách nhiệm tiếp công dân; quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh: Đồng ý bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3, Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo việc nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành Nghị quyết về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức hội nghị kỷ niệm 80 năm thực hiện "Đề cương văn hóa Việt Nam", hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại, các lễ hội văn hóa bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Nghị quyết nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để sớm triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết.

Hải Liên