In bài viết

Thu nhập không ổn định phải mua bảo hiểm khi vay ngân hàng?

(Chinhphu.vn) – Vợ chồng ông Nguyễn Tá Tân (Hà Nội) làm thủ tục vay 600 triệu đồng để mua căn hộ chung cư. Cán bộ ngân hàng thông báo, do vợ ông làm tự do, thu nhập không ổn định nên để được vay ông phải mua bảo hiểm khoản vay.

13/11/2018 07:02
Ông Tân hỏi, yêu cầu trên của ngân hàng có đúng không? Ông phải làm gì để được vay đúng pháp luật khi vợ ông làm công việc tự do?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016) không quy định “để được vay vốn khách hàng phải mua gói bảo hiểm gói vay khi vay vốn”.

Việc mua gói bảo hiểm gói vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Về điều kiện vay vốn

Tại Điều 7 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện như sau:

- Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp;

- Có phương án sử dụng vốn khả thi;

- Có khả năng tài chính để trả nợ;

- Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Tại Khoản 1; Điểm a, Khoản 2, Điều 22 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Theo đó, khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và quy định nội bộ của tổ chức tín dụng thì được tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho vay vốn theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn