In bài viết

Thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh khi làm căn cước công dân

(Chinhphu.vn) - Trong Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của ông Hoàng Minh Thành chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh. Ông Thành hỏi, trường hợp của ông có được làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử không? Nếu không làm được thì phải làm những thủ tục gì và tại cơ quan nào để bổ sung thông tin ngày, tháng sinh?

17/03/2021 16:02

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Luật Căn cước công dân thì mặt trước thẻ CCCD ghi thông tin ngày, tháng, năm sinh của công dân. Vì vậy với trường hợp ông chỉ có thông tin năm sinh phải bổ sung ngày, tháng sinh để làm thủ tục cấp CCCD.

Thủ tục bổ sung thông tin ngày, tháng sinh:

Nếu ông có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh: Ông làm thủ tục cấp CCCD tại cơ quan quản lý CCCD cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và ông xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của ông đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Nếu ông chưa có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh: Đề nghị ông đến UBND cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh sau đó làm thủ tục cấp CCCD theo quy định.

(Theo www.mps.gov.vn)