In bài viết

Thủ tục cải chính thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn

(Chinhphu.vn) – Bố của bà Phạm Thị Duyên (Hà Nội) sinh năm 1964. Các giấy tờ như Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… đều ghi năm sinh là 1964, nhưng Giấy chứng nhận kết hôn lại ghi năm sinh 1965.

27/06/2020 07:02

Bà Duyên hỏi, nay bố của bà muốn sửa lại năm sinh trên Giấy chứng nhận kết hôn thì thủ tục và giấy tờ thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định, cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp bố của bà Phạm Thị Duyên, khi đăng ký kết hôn nếu có sai sót năm sinh trên Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn, so với năm sinh ghi trên Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân… thì bố của bà Duyên có quyền yêu cầu đính chính, cải chính thông tin về năm sinh trên Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn cho đúng. Thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch (trong đó có việc đăng ký kết hôn) do UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thực hiện.

Hiện nay, tại thành phố Hà Nội, thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội, https://dichvucong.hanoi.gov.vn/nop-truc-tuyen Chọn các Mục:  Nộp hồ sơ tại Quận/Huyện/Thị xã - Lĩnh vực: Hộ tịch - Mức độ 4. Bấm vào Tìm kiếm tìm tên thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (thứ tự 6), Thực hiện kê khai trực tuyến theo biểu mẫu, sau đó đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;

- Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của người cần cải chính (để thực hiện ghi chú nội dung cải chính);

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực (nếu ủy quyền cho người khác làm thay);

- Hoặc Văn bản ủy quyền (không cần công chứng, chứng thực) và giấy tờ chứng minh mối quan hệ (nếu ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) (chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp trực tiếp);

- CMND/Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu của người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Giấy tờ xuất trình: Xuất trình Giấy tờ tuỳ thân của người đi đăng ký; xuất trình Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú của người đi đăng ký.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.