In bài viết

Thủ tục cấp đổi sang thẻ BHYT cựu chiến binh

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Châu (TPHCM) làm việc tại doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương, sau đó nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ông Châu có 3 năm 4 tháng ở chiến trường K nên thẻ BHYT của ông được BHXH Bình Dương cấp mã DN2. Sau khi nghỉ việc, BHXH TPHCM cấp lại thẻ BHYT cho ông với mã TN2.

25/11/2020 07:02

UBND xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng cựu chiến binh trên địa bàn, gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Ông Châu hỏi, khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cơ quan nào sẽ cấp thẻ BHYT mới cho ông với tiêu chuẩn sĩ quan phục viên có thời gian phục vụ chiến trường K?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì UBND xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng cựu chiến binh trên địa bàn, gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Trường hợp của ông, theo nội dung câu hỏi thì đang có thẻ BHYT cấp theo đối tượng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời hưởng quyền lợi BHYT cao hơn theo đối tượng cựu chiến binh, có thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường K.

Vì vậy, sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông cần liên hệ với UBND cấp xã nơi ông đang cư trú để được hướng dẫn lập hồ sơ, danh sách tham gia BHYT theo đối tượng cựu chiến binh (do ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP), gửi cơ quan BHXH đổi cấp thẻ BHYT mới theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn