In bài viết

Thủ tục cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Như Quảng (TPHCM) hỏi, hiện có quy định hồ sơ xin khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đợi các doanh nghiệp khác mới có quyết định khảo nghiệm không? Để có quyết định khảo nghiệm, doanh nghiệp phải đợi bao nhiêu ngày tính từ khi nộp đủ hồ sơ?

25/06/2020 07:02

Theo ý kiến của ông Quảng, hiện nay thủ tục đăng ký chế phẩm sinh học, nhất là thuốc bảo vệ thực vật sinh học vô cùng phức tạp, tốn thời gian, khiến doanh nghiệp mất nhiều cơ hội trong khi đây lại là lĩnh vực sống còn để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT.

Chinhphu.vn