In bài viết

Thủ tục cấp phù hiệu xe tải: Sở đang “hành” doanh nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty CP Thép Thuận Thành phản ánh bất cập, khó khăn trong thực hiện thủ tục cấp phù hiệu xe tải tại Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

30/03/2017 17:02

Công ty cổ phần Thép Thuận Thành sở hữu 4 xe tải. Xe thứ nhất có tải trọng 15,8 tấn, đã xin giấy phép kinh doanh làm phù hiệu từ tháng 7/2016, quá trình xin giấy phép này Công ty đã gặp nhiều khó khăn.

Xe thứ hai của Công ty có trọng tải 5,3 tấn, theo quy định, từ ngày 1/1/2017 phải có phù hiệu khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, để được cấp phù hiệu cho xe này, trong vòng 1tháng, Công ty cũng đã phải 6 lần đến Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội để làm thủ tục, mà mỗi lần đến, Công ty lại nhận được yêu cầu chỉnh sửa các lỗi nhỏ trên giấy tờ. Khoảng thời gian làm thủ tục cấp phù hiệu xe, Công ty đã bị xử phạt 9 triệu đồng do xe tham gia giao thông không có phù hiệu.

Công ty CP Thép Thuận Thành cho rằng, quy trình thực hiện việc cấp phù hiệu xe tải tại Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội đang gây khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện phát sinh tiêu cực.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp triển khai thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở để tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất.

Công ty cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, đưa thủ tục cấp phù hiệu xe tải về trạm đăng kiểm xe cơ giới. Xe chưa đủ thủ tục thì chưa cho phép đăng kiểm, để tránh tình trạng doanh nghiệp và người dân mua xe tải sau đó lại thêm bước làm thủ tục đề nghị cấp phù hiệu mới được kinh doanh vận tải.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nêu trên của Công ty CP Thép Thuận Thành qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ngày 24/3/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2827/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ trước ngày 14/4/2017.

Thu Hằng