In bài viết

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua từ năm 1983

(Chinhphu.vn) – Ông ngoại của ông Lê Công Việt (Nghệ An) mua cho mẹ ông một thửa đất từ năm 1983. Trên giấy tờ mua đất chỉ có chữ ký của người bán và người mua, chính quyền chưa đóng dấu mộc. Đất không có tranh chấp. Ông Việt hỏi, bây giờ muốn làm sổ đỏ thì gia đình ông cần những giấy tờ gì?

18/10/2021 17:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

“Sổ đỏ” là từ dân dã mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, việc chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo một mẫu thống nhất với tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Câu hỏi không rõ là thửa đất mà ông ngoại của ông Việt nhận chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay chưa.

Nếu thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc nộp hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi tại Khoản 19 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Nếu thửa đất nhận chuyển nhượng mà người chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì việc nộp hồ sơ, giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Chinhphu.vn