In bài viết

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Bà Đỗ Thị Hạnh (tỉnh Nam Định) đang làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Bà hỏi, thủ tục và mức lệ phí đăng ký kết hôn trong trường hợp của bà như thế nào?

06/12/2016 08:02

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ và Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thì thủ tục hành chính đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và được công bố, niêm yết tại nơi giải quyết; được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Tư pháp và của UBND các huyện, TP. Nam Định.

Bà Đỗ Thị Hạnh có thể tham khảo quy trình thực hiện thủ tục tại các địa chỉ nêu trên.

Chinhphu.vn