In bài viết

Thủ tục đăng ký thường trú cho người chưa thành niên

(Chinhphu.vn) – Vợ chồng ông Võ Đức Chương thường trú tại phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TPHCM. Nay bố vợ của ông muốn đăng ký thường trú cho em vợ ông sinh năm 2014 vào nơi ở của ông thì có được không? Nếu được thì thủ tục hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

24/08/2022 09:02

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 12 Luật Cư trú năm 2020 quy định: Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Đồng thời, theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 quy định điều kiện đăng ký thường trú đối với trường hợp: "Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ".

Do vậy, em vợ ông Võ Đức Chương đủ điều kiện đăng ký thường trú vào địa chỉ mà vợ chồng ông đang đăng ký thường trú nếu được cha, mẹ vợ ông đồng ý. Hồ sơ, thủ tục đăng ký được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Luật Cư trú, gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

BT