In bài viết

Thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em

(Chinhphu.vn) - Vợ chồng bà Đặng Thị Thoan có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký tạm trú tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Con của bà Thoan đăng ký khai sinh tại nơi tạm trú. Hiện bà Thoan muốn làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con tại tỉnh Hà Tĩnh.

09/05/2018 09:02
Khi bà Thoan gửi hồ sơ về tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con thì được cơ quan công an yêu cầu phải có xác nhận của công an tại huyện Nhà Bè về việc chưa đăng ký hộ khẩu cho con tại đây. Tuy nhiên, cơ quan công an tại huyện Nhà Bè không đồng ý xác nhận.

Bà Thoan hỏi, yêu cầu của cơ quan công an tại tỉnh Hà Tĩnh có đúng quy định không? Nếu đúng thì quy định tại văn bản nào? Công an tại huyện Nhà Bè phải có trách nhiệm xác nhận hay yêu cầu làm thủ tục nào khác?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Điều 13 Luật Cư trú quy định, nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên sinh sống.

Theo đó, vợ chồng bà Thoan có hộ khẩu tại tỉnh Hà Tĩnh thì con bà được đăng ký thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh nơi bà có hộ khẩu.

Theo quy định tại Khoản 1; Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 18/4/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; giấy khai sinh.

Ngoài các giấy tờ này, bà Thoan không phải nộp bất cứ giấy tờ nào khác. Bà nộp hồ sơ đăng ký thường trú cho con bà tại cơ quan công an ở Hà Tĩnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA.

Chinhphu.vn