In bài viết

Thủ tục đề nghị hỗ trợ xây mộ liệt sĩ

(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Nguyễn Văn Đài (Đà Nẵng) hy sinh năm 1968 tại Quảng Nam. Năm 1977, gia đình ông đưa hài cốt vào nghĩa trang gia tộc. Năm 2002, mẹ ông được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Vừa qua, gia đình ông đã xây lại mộ của mẹ ông. Ông Đài hỏi, gia đình có được Nhà nước hỗ trợ xây cất mộ liệt sĩ không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

25/05/2021 14:02

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành dẫn một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: “Mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý được hỗ trợ kinh phí một lần để xây vỏ mộ mức 2.500.000 đồng”.

Như vậy, đối với trường hợp của gia đình ông, nếu chưa được hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ thì được hỗ trợ theo quy định.

Về hồ sơ thủ tục: Đề nghị gia đình ông có đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tại nghĩa trang gia tộc (có xác nhận của UBND xã, phường nơi thường trú và UBND xã, phường nơi quản lý mộ liệt sĩ) và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi thường trú để được xem xét và giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn