In bài viết

Thủ tục đổi bằng lái xe cấp trước ngày 1/8/1995

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đức Tuấn có một giấy phép lái xe hạng A1 cấp ngày 10/9/1995 bị nhàu nát, tra trên mạng không có trong hệ thống quản lý nhưng có hồ sơ gốc khi thi. Ông Tuấn hỏi, ông có được đổi giấy phép lái xe không?

04/10/2020 07:20

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Điểm e khoản 5 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới”.

Vì vậy, trường hợp không có tên trong sổ lưu do ngành Công an quản lý bàn giao cho ngành giao thông vận tải thì không đủ cơ sở xét đổi giấy phép lái xe.

Chinhphu.vn