In bài viết

Thủ tục gia hạn thẻ BHYT gia đình

(Chinhphu.vn) - Ông Hà Hoàng Phan Anh đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục gia hạn thẻ BHYT.

26/12/2019 14:02

Thẻ BHYT được cấp có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày lập thủ tục và nộp tiền theo quy định
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Về thủ tục gia hạn thẻ BHYT: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (TK01-TS); Danh sách đăng ký tham gia BHYT (D01-HGD).

Việc kê khai danh sách đăng ký tham gia BHYT (mẫu D01-HGD) chỉ cần đại diện hộ gia đình thực hiện không nhất thiết là chủ hộ. Người kê khai phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó, nếu kê khai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh).

Khi đến nộp giấy tờ tại Đại lý thu BHXH, người có thẻ cần gia hạn xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ cư trú để đối chứng và sẽ được trả lại ngay, CMND và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

Thẻ BHYT được cấp có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày lập thủ tục và nộp tiền theo quy định.

Về thời hạn gia hạn thẻ BHYT: Kể từ thời điểm thẻ BHYT đang dùng hết hạn, trong vòng 10 ngày, người tham gia BHYT phải tiến hành làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT để nhận được những ưu đãi dành cho đối tượng tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên.

Chinhphu.vn