In bài viết

Thủ tục giải quyết thôi việc với công chức

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Vân sinh tháng 5/1963, là công chức của một Sở tại tỉnh Quảng Nam, đã có thời gian đóng BHXH 36 năm 7 tháng. Vì lý do sức khỏe ông muốn xin nghỉ việc vào 1/1/2022 (chưa đăng ký nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế). Ông Vân hỏi, ông sẽ được hưởng các chế độ thế nào và cần thực hiện những thủ tục gì?

10/09/2021 07:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thủ tục giải quyết thôi việc, trợ cấp thôi việc và chế độ khác được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 8 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Văn Vân liên hệ với cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Quảng Nam để được giải đáp.

Chinhphu.vn