In bài viết

Thủ tục lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ

(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Phạm Thị Hồng (Đồng Nai) có người thân là liệt sĩ nhưng chưa tìm được phần mộ. Theo tìm hiểu, gia đình đã tìm được một phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, tuy nhiên phần mộ nằm ở khu vực chưa xác định được thông tin.

21/07/2023 07:02

Gia đình bà Hồng đã bị mất Giấy báo tử của liệt sĩ, chỉ còn Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng khen và Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

Bà Hồng hỏi, gia đình muốn làm thủ tục xin xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ có được không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quy trình, thủ tục lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được quy định rõ tại Điều 147 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Đề nghị gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định này để tiến hành thủ tục.

Chinhphu.vn