In bài viết

Thủ tục ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

(Chinhphu.vn) - Ông Đoàn Văn Năm (Lâm Đồng) có 2 người anh là liệt sĩ, hiện ông là con trai duy nhất trong gia đình. Năm 2006, sau khi mẹ ông chết, do hoàn cảnh riêng nên ông và chị gái ủy quyền cho người cháu thờ cúng liệt sĩ. Tuy nhiên, cháu của ông đã chết năm 2015.

20/10/2016 07:20

Ông Năm hỏi, ông muốn được nhận lại quyền thờ cúng liệt sĩ có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trường hợp người thờ cúng liệt sĩ chết hoặc không tiếp tục thờ cúng liệt sĩ thì cá nhân khác được gia đình, họ tộc của liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Do đó, đề nghị ông liên hệ với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện để được hướng dẫn giải quyết.

Chinhphu.vn