In bài viết

Thủ tục xác nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp

(Chinhphu.vn) - Bà Hà Thị Hường (Hà Nội) tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và hiện công tác trong quân đội. Nay bà làm hồ sơ thi cao học trong nước và nộp công chứng bản dịch văn bằng sang tiếng Việt. Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn, bà phải mang bằng đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo để chứng nhận.

23/07/2015 08:02

Bà Hường đã mang hồ sơ đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để làm thủ tục chứng nhận văn bằng nhưng được yêu cầu phải có visa hoặc hộ chiếu. Tuy nhiên, visa và hộ chiếu của bà Hường đã nộp cho quân đội. Bà Hường hỏi, trường hợp của bà cần làm gì để hoàn thiện hồ sơ thi cao học?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp:

"Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh".

Trường hợp người có văn bằng đã tốt nghiệp không còn giữ hộ chiếu, hoặc hộ chiếu đã bị cơ quan thu giữ để lưu hồ sơ (Bộ Quốc Phòng), có thể xin xác nhận của cơ quan/đơn vị đã cử đi học, xác nhận cơ quan/đơn vị đã cử đi và trở về nước sau khi hoàn thành khóa học và đã được cấp bằng.

Nếu người có văn bằng không có Giấy xác nhận của cơ quan cử đi học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vẫn tiến hành thủ tục thu nhận hồ sơ, sau đó Cục sẽ gửi công văn và email tới cơ sở giáo dục nước ngoài đã cấp bằng cho học viên để xác minh chương trình và văn bằng đó.

Thời gian xử lý có thể nhanh hay chậm phụ thuộc vào kết quả trả lời từ phía trường ở nước ngoài.

Chinhphu.vn