In bài viết

Thủ tục xét hưởng chế độ người nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Long Giang (Đà Nẵng) nhập ngũ năm 1970 tại Binh đoàn 12 Trường Sơn, đóng trên địa bàn Quảng Trị. Năm 1984, ông chuyển ngành. Năm 2014, ông Giang nhập viện 2 lần do bị bệnh tiểu đường tuyp 2. Ông hỏi, ông có được hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc da cam không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

21/08/2016 10:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 27 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 quy định, một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học như:

- Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy XYZ; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị.

- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân; huân, huy chương chiến sĩ giải phóng; hồ sơ hưởng chế độ BHXH; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 1/1/2000.

- Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị.

Về điều kiện bệnh, tật, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 quy định: “Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học tại các bệnh viện của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của các bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Bản tóm tắt bệnh án và giấy ra viện phải được Giám đốc hoặc Phó giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu”.

Đề nghị ông Giang hoàn thiện hồ sơ theo các quy định nêu trên để có căn cứ xem xét xác nhận hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chinhphu.vn