In bài viết

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Y Thông giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

18/09/2023 17:29
Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Ảnh 1.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông.

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/10/2023.

Hiện nay, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Hợp tác quốc tế; công tác nhân quyền.

- Làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Ủy ban Dân tộc.

- Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham mưu về mặt nội dung, quy trình, trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến giải quyết công việc do Vụ Pháp chế trình.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Ủy ban Dân tộc, Vụ Hợp tác quốc tế; Nhà khách Dân tộc.

Ông Y Thông chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.