In bài viết

Thủ tướng Chính phủ thăng hàm 12 Trung tướng và 29 Thiếu tướng của Bộ Công an

(Website Chính phủ) - Ngày 25/4/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định về việc thăng cấp bậc hàm cho 12 Trung tướng và 29 Thiếu tướng của Bộ Công an.

27/04/2007 16:55

Theo các Quyết định 481/QĐ-TTg, 495/QĐ-TTg, từ số 483/QĐ-TTg đến 492/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với các đồng chí có tên sau:

- Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Trịnh Lương Hy, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Hoàng Đức Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Sơn Cang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Lê Văn Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

- Phạm Văn Đức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

- Phạm Nam Tào, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

- Nguyễn Xuân Xinh, Phó Tổng cục trưởng, Bộ Công an.

- Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh, Tổng cục Xây dựng Lực lượng.

Theo các Quyết định số 482/QĐ-TTg, 493/QĐ-TTg, 494/QĐ-TTg, từ số 496/QĐ-TTg đến 521/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với các đồng chí có tên sau:

- Nguyễn Văn Kiểm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Tô Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Vũ Thanh Hoa, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

- Phạm Minh Chính, Bộ Công an.

- Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Đinh Hữu Phượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng.

- Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng.

- Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng.

- Bùi Quảng Bạ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Lâm Minh Chiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

- Võ Hoài Việt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

- Nguyễn Hòa Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

- Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công an.

- Bùi Xuân Sơn, Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Công an.

- Đào Văn Khải, Tổng cục An ninh.

- Nguyễn Đức Minh, Bộ Công an.

- Nguyễn Đức Hiệt, Tổng cục An ninh.

- Vũ Hùng Vương, Tổng cục Cảnh sát.

- Nguyễn Văn Vượng, Tổng cục Cảnh sát.

- Nguyễn Đình Thuận, Tổng cục Xây dựng Lực lượng.

- Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

- Đồng Đại Lộc, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

- Nguyễn Viết Thế, Tổng cục Kỹ thuật.

- Nguyễn Văn Thắng, Bộ Công an.

- Triệu Văn Đạt, Tổng cục Cảnh sát.

- Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

- Tô Văn Thường, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây.

- Võ Trọng Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

- Huỳnh Huề, Tổng cục An ninh.

 

Nguyệt Hằng