In bài viết

Thủ tướng: Kết quả cải cách hành chính phải đo đếm được

(Chinhphu.vn) – CCHC đầu tư không lớn, không phải tốn nhiều tiền bạc, chỉ cần trách nhiệm, cần ý chí, cần quyết tâm và việc làm cụ thể thì sẽ tạo ra động lực, nguồn lực rất lớn cho phát triển đất nước. Vì vậy, từng Bộ, ngành, địa phương phải có số liệu cụ thể, không thể nói chung chung mà phải cụ thể là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, làm được việc gì trong CCHC.

27/03/2015 07:22
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong CCHC hiện nay, không thể nói chung chung mà phải có số liệu cụ thể, kết quả phải đo đếm được. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức, sáng 26/3.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu cụ thể, trách nhiệm của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo chỉ đạo lĩnh vực CCHC và chế độ công vụ, công chức thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Cũng qua Hội nghị, các địa phương cần tiếp thu tinh thần chỉ đạo, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ CCHC và cải cách chế độ công vụ, công chức để năm 2015 đạt được kết quả rõ nét hơn, cụ thể hơn, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp cũng như đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về phát triển kinh tế-xã hội.

Hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, công tác CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả đạt được là tích cực, song so với yêu cầu đặt ra vẫn còn chậm. Nhiều cơ chế chính sách còn gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, còn trùng giẫm. Tinh thần và trách nhiệm phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức còn yếu kém. Có tình trạng cùng là cơ chế, chính sách, quy định như nhau, nhưng chỉ số cạnh tranh, môi trường kinh doanh ở các địa phương là khác nhau. Điều này phụ thuộc vào vai trò của người đứng đầu, nơi nào tập trung cải cách tốt, nơi đó chỉ số tăng lên, nhân dân và doanh nghiệp ủng hộ đồng tình, thu hút được đầu tư.

Theo Thủ tướng, “yêu cầu đặt ra là phải làm tốt hơn nữa và chúng ta hoàn toàn có thể làm được tốt hơn, hiệu quả hơn. CCHC đầu tư không lớn, không phải tốn nhiều tiền bạc, chỉ cần trách nhiệm, cần ý chí, cần quyết tâm, cần việc làm cụ thể thì sẽ tạo ra động lực, nguồn lực rất lớn cho phát triển, cho cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta phải nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước là coi CCHC, cải cách thể chế là khâu đột phá như Nghị quyết Đại hội Đảng XI đề ra. Các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng XII sắp tới cũng sẽ tiếp tục khẳng định cải cách thể chế là một khâu đột phá, đã là khâu đột phá thì phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền; đã xác định là đột phá, là trọng tâm thì phải có chương trình, kế hoạch, thực hiện một cách cụ thể, có kiểm tra, đôn đốc, có uốn nắn, sửa đổi, bổ sung, có biểu dương, phê bình”.

Hoàn thiện thể chế để tạo môi trường vận hành kinh tế

Liên quan đến cải cách thể chế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết cải cách thể chế tập trung chủ yếu vào cơ chế, chính sách, mà thể chế ở đây là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu đặt ra là phải thoàn thiện thể chế này để tạo hành lang pháp lý, tạo môi trường cho nền kinh tế vận hành.

Chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đã là kinh tế thị trường phải thực hiện đầy đủ các nguyên tác, các quy luật của kinh tế thị trường; là phân bổ nguồn lực, giá cả phải theo thị trường, phải công khai, minh bạch,… Về thể chế, cái gì chưa thị trường thì phải sửa, phải hoàn thiện. CCHC trước hết là cải cách thể chế, phải có mục tiêu, mục tiêu- đó là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi Bộ, ngành, địa phương phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình mà rà soát, hoàn thiện.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý trong hoàn thiện thế chế, hết sức chú ý quan tâm đến quyền con người, quyền công dân, quyền tự do dân chủ của người dân theo Hiến pháp đã quy định. Bên cạnh đó, trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần hết sức chú ý đến tính khả thi, trước hết là tính hợp hiến, hợp pháp, phải căn cứ vào Hiến pháp, pháp luật.     

Tập trung mạnh CCTTHC ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực thường gây tốn thời gian, chi phí lớn cho xã hội, cho người dân, doanh nghiệp như hải quan, tiếp cận đất đai, thuế, cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp.

“Phải rà soát lại các văn bản, văn bản nào còn phù hợp thì giữ, không còn phù hợp với thực tiễn thì sửa đổi, bổ sung nhằm tạo môi trường thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Như vậy mới là Nhà nước phục vụ, chính quyền phục vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tạo chuyển biến rõ rệt trong năm 2015

Về tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, công vụ, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải rà soát lại cho rõ chức năng, nhiệm vụ ở từng bộ phận, tổ chức, đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ mà không rõ, nói chung chung thì rất khó xây dựng đề án vị trí việc làm, bởi vị trí việc làm phải trên cơ sở rõ chức năng, nhiệm vụ, làm gì, bao nhiêu việc thì mới ra vị trí việc làm.  

Bộ Nội vụ cần sớm xây dựng một bộ tiêu chuẩn mới, phù hợp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của độ ngũ cán bộ, công chức.

Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

“Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta thống nhất để sau Hội nghị này có kết luận. Từ đó, từng bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo công tác CCHC năm nay có chuyển biến rõ rệt, được xã hội công nhận là có bước tiến; kết quả phải đo được, đếm được và phải cụ thể. Từng Bộ, ngành, địa phương có số liệu cụ thể, không thể nói là CCHC có tiến bộ một bước, không nên nói chung chung như thế, mà phải cụ thể là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, làm được việc gì”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ./.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc