In bài viết

Thủ tướng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 08-10/01/2022, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022./.

06/01/2022 08:42

BNG