In bài viết

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khai giảng ĐHQG Hà Nội

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/9/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự Lễ khai giảng năm 2014-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

15/09/2014 13:05
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan Phòng truyền thống của ĐHQG Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phát biểu tại đây, Thủ tướng đã nhấn mạnh: “Chấn hưng giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến của dân tộc; bồi đắp nguyên khí quốc gia vì một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa - Hòa bình, thống nhất, độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do và pháp quyền; công bằng, văn minh và giàu mạnh - sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự nghiệp nặng nề, vĩ đại, vẻ vang của toàn Đảng, toàn Dân ta”.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đại hội XI của Đảng cũng đã xác định 3 khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học và công nghệ là chìa khóa có ý nghĩa quyết định cho sự thành công.

Thủ tướng nêu rõ năm học 2014-2015 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 20 và 29 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ và về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế tri thức, giáo dục đại học nói chung, Đại học quốc gia Hà Nội nói riêng, có trách nhiệm đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo đà bước vào kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu chiến lược là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành trọng trách đó, Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra 5 nhiệm vụ lớn đối với Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, gồm đổi mới quản trị đại học; đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; và hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Về đổi mới quản trị đại học, Thủ tướng cho rằng để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nền giáo dục đại học, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp trong đó thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học được coi là khâu quyết định, là yếu tố đột phá. “Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, trí tuệ, tài năng của tập thể lãnh đạo, của các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, tích cực thực hiện vững chắc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đào tạo, bộ máy tổ chức - cán bộ, về tiền lương, thu nhập, về chi thường xuyên, chi đầu tư... tạo động lực và điều kiện để phát triển nhanh và bền vững”. - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy đến mức cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm chất lượng thực chất đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thực hiện phân tầng chất lượng các ngành/chuyên ngành để ưu tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm, thu học phí theo đặc thù và chất lượng ngành học. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế. Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Thủ tướng cho rằng cần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng, đủ khả năng ứng dụng, giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia, của các ngành, các địa phương. Hoạt động khoa học và công nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để phát triển đại học nghiên cứu, phát triển các nguồn lực, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của đại học Việt Nam. Gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động của nhà trường với các doanh nghiệp và thực tế đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh - đối ngoại và hội nhập quốc tế. Về phát triển đội ngũ, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang hoàn thiện và sẽ sớm thực hiện các cơ chế chính sách phù hợp - nhất là tạo điều kiện để các Trường đại học tự chủ - chủ động trong việc thu hút các giảng viên, nhà khoa học xuất sắc ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học; đãi ngộ, tôn vinh các nhà giáo, các nhà khoa học tâm huyết, tài năng, có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp chung của đất nước.

Trong bài phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Mỗi cấp học, bậc học có nội dung, phương thức đổi mới phù hợp, song toàn ngành giáo dục Việt Nam đều có mục tiêu chung là hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện làm chủ thể sáng tạo và động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc. “Tôi tha thiết mong rằng, ngay trong năm học này, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như tất cả các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân cần đặc biệt quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhất là chăm lo xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp. Nhà trường vừa là trung tâm giáo dục vừa phải là trung tâm văn hóa có môi trường dân chủ, nhân ái, nghĩa tình, nơi con người được tôn trọng, được yêu thương, được trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo để phát triển suốt đời. Đây là nhiệm vụ trung tâm của tổ chức Đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên; là nhiệm vụ cao cả của các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường; là hướng tu dưỡng, phấn đấu tự nguyện, tự giác của mỗi học sinh, sinh viên - Tôi mong rằng, các em hãy luôn hăng say học tập, với tất cả tâm huyết và trách nhiệm, vì bản thân mình, gia đình mình, vì đất nước và dân tộc, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”. - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chấn hưng giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến của dân tộc; bồi đắp nguyên khí quốc gia vì một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa - Hòa bình, thống nhất, độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do và pháp quyền; công bằng, văn minh và giàu mạnh - sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự nghiệp nặng nề, vĩ đại, vẻ vang của toàn Đảng, toàn Dân ta”. Trên tinh thần này, Thủ tướng kêu gọi bên cạnh sự lãnh đạo tập trung của Đảng, sự nỗ lực của Nhà nước, trực tiếp là sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp; sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm cao của nhà trường; sự chung tay, góp công, góp sức của cộng đồng, xã hội, đặc biệt là của các gia đình - các bậc phụ huynh. “Cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên tầm cao mới - đưa đất nước ta, dân tộc ta tiến kịp và tiến cùng thời đại” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Năm học 2013-2014, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động quy hoạch, sắp xếp các ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu xã hội và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; duy trì quy mô đào tạo chính quy một cách hợp lý, giảm nhanh quy mô đào tạo không chính quy; tăng quy mô đào tạo sau đại học theo tỷ lệ các trường đại học nghiên cứu, đạt gần 30%.

Nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao đã được kiểm định đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các đại học ASEAN (AUN). Số lượng và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm, đáp ứng tốt yêu cầu công việc và đủ tiêu chuẩn để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tiên tiến không ngừng tăng lên. Nhà trường cũng đã tích cực đổi mới phương thức tuyển sinh đại học và sau đại học.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai đồng bộ và có sự gắn kết giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giữa khoa học và công nghệ kỹ thuật; giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong ba đơn vị dẫn đầu cả nước về các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế.

Vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng được khẳng định trong khu vực và trên thế giới. Năm 2014, được Tổ chức xếp hạng đại học uy tín trên thế giới (QS) xếp vào nhóm 161 các đại học hàng đầu Châu Á, trong đó ba lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội và quản lý; Công nghệ và kỹ thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp vào nhóm 100 trường hàng đầu Châu Á.

Vừa qua, Chính phủ  đã quyết định thành lập trường Đại học Việt - Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tạo điều kiện cho việc giao lưu học thuật, tiếp thu công nghệ tiên tiến, quản trị Đại học hiện đại, góp phần nâng cao uy tín và tạo thêm động lực cho quá trình hội nhập quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và giáo dục đại học Việt Nam nói chung./.