In bài viết

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chúc mừng Thủ tướng Canada

(Chinhphu.vn) - Nhân dịp đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44 của Canada, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Justin Trudeau./.

29/09/2021 08:55

BNG